Co sprawdza bank przed udzieleniem kredytu hipotecznego?

Zanim klient stanie się szczęśliwym posiadaczem kredytu hipotecznego, musi wcześniej pozytywnie przejść przez weryfikację dokonywaną przez bank. Kredytodawca zobowiązany jest rzetelnie sprawdzić, czy dany podmiot będzie w stanie spłacić przyznaną mu (i wcale niemałą) pożyczkę. Banki przeprowadzają więc na tym etapie tzw. oceny zdolności kredytowej. Co jednak kryje się pod tym pojęciem? Jakie konkretnie elementy weryfikuje bank? Co może stanąć na przeszkodzie do otrzymania kredytu hipotecznego?

Ocena zdolności kredytowej to jeden z kluczowych etapów ubiegania się o kredyt hipoteczny. Już bowiem na samym początku starań o tego rodzaju pożyczkę można stracić szansę na jej otrzymanie. Wystarczy bowiem, że bank dopatrzy się w „kandydaturze” potencjalnego kredytobiorcy skaz, które nie pozwolą na przyznanie tak dużej kwoty pieniężnej. Ocena zdolności kredytowej będzie prawdopodobnie odgrywać w najbliższym czasie jeszcze większą rolę, gdyż o finansowanie na zakup domu bądź mieszkania może być wyjątkowo trudno. To oczywiście efekt sytuacji gospodarczej, w jakiej znalazła się Polska. Osoby planujące zaciągnięcie kredytu powinny dokładnie wiedzieć, co składa się na ocenę zdolności kredytowej i na jakie aspekty banki zwracają uwagę, zanim zdecydują się przyznać pożyczkę.

Czym w ogóle jest zdolność kredytowa?

Według obowiązujących przepisów zdolność kredytowa to nic innego jak realna możliwość spłaty zaciągniętej w banku pożyczki oraz odsetek od tego rodzaju zobowiązania finansowego. Co ważne – uregulowanie należności musi nastąpić w określonym terminie.

Jak bank ocenia zdolność kredytową?

Wiadomo już, przynajmniej w teorii, czym zdolność kredytowa jest, jednak wyjaśnienia wymaga to, jakie elementy się na nią składają. Mówiąc inaczej – co sprawdza bank przed udzieleniem kredytu hipotecznego. Tych części składowych można wyróżnić kilka.

W dużym uproszczeniu – bank sprawdzi przede wszystkim, czy dana osoba ma podstawy formalnoprawne do uzyskania kredytu. W tym celu zweryfikowane zostaną dane osobowe, które wykazuje się chociażby we wniosku kredytowym. Bank zwróci uwagę chociażby na wiek. Bardzo ważnym czynnikiem jest wykazanie dochodu. Kredytodawca musi bowiem wiedzieć, że potencjalny klient ma odpowiednie źródło utrzymania, dzięki któremu będzie mógł każdego miesiąca regulować raty zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Ocenie podlegają również kwestie, które umownie można określić jako ekonomiczne i personalne. Bank zweryfikuje chociażby, czy osoba ubiegająca się o kredyt ma własną rodzinę i jak duża ona jest. Chodzi o to, by przeliczyć, jak przedstawiają się dochody na osobę w gospodarstwie domowym klienta i czy ewentualne przydzielenie kredytu nie pogorszy znacząco stopy życiowej jego rodziny. Dokładnie sprawdzana jest również historia kredytowa. Bank weryfikuje, czy potencjalny kredytobiorca nie jest zadłużony oraz czy w przeszłości nie miał kłopotów z regulowaniem rat innych zobowiązań w określonym terminie.

Pod kątem ekonomicznym ocenie podlega nie tylko wysokość zarobków, ale również rodzaj posiadanej umowy, na mocy której osiąga się dochody. Analizie poddawane są także stałe wydatki klienta.

Co poprawia zdolność kredytową?

Od dobrze ocenionej zdolności kredytowej zależy w zasadzie to, czy ostatecznie otrzyma się kredyt. Ważne jest zatem, by pod tym kątem „wypaść” w oczach banku jak najkorzystniej. Jakie czynniki są w stanie poprawić zdolność?

  • wysokie, stałe zarobki
  • forma zatrudnienia w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony
  • długi staż pracy
  • wysokie kwalifikacje zawodowe
  • nieskazitelna historia kredytowa
  • brak długów

Powyższe punkty przedstawiają oczywiście sytuację idealną. Niespełnienie którejkolwiek z tych wytycznych nie musi od razu oznaczać, że dana osoba kredytu nie otrzyma. Wciąż będzie szansa na przyznanie finansowania, jednak będzie to wiązało się ze spełnieniem dodatkowych kryteriów czy też akceptację mniej korzystnych warunków kredytowania.

Czy bank ponosi ryzyko?

Ocena zdolności kredytowej ma być formą zabezpieczenia dla banku. Oczywiste jest, że kredytodawca chce odzyskać z nawiązką pieniądze, jakie pożyczył danemu podmiotowi. Aby mieć pewność, że kredytobiorca spłaci pożyczkę, trzeba go więc wcześniej dokładnie prześwietlić. Bank zawsze ponosi ryzyko utraty środków, nawet jeśli na pierwszy rzut oka potencjalny klient nie budzi żadnych finansowych czy personalnych zastrzeżeń. Ocena zdolności jest etapem niezwykle istotnym także z punktu widzenia osoby starającej się o kredyt. Odmowa udzielenia finansowania na wstępnym etapie może uchronić bowiem przed wpadnięciem w niebezpieczną spiralę zadłużenia.

Pomoc przy ocenie zdolności

Zdolność kredytową warto wstępnie ocenić jeszcze przed złożeniem do banku wniosku. Można to zrobić z pomocą chociażby naszych ekspertów kredytowych. Zachęcamy do kontaktu i weryfikacji swoich szans na otrzymanie kredytowania.

Sprawdź także: Na co zwrócić uwagę, wybierając najlepszą ofertę kredytu hipotecznego?