Już w lipcu 2023r. rusza rządowy program bezpieczny kredyt 2%

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWNE PYTANIA:

1.Kto może dostać Bezpieczny Kredyt 2%?

•Osoba do 45 roku życia

•Osoba, która nie ma i nie miała mieszkania/domu na własność

•Osoba, która nie ma i nie miała spółdzielczego prawa do lokalu lub domu

2.Wysokość kredytu

•500 tys zł – Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać 1 osoba

•600 tys zł – Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać małżeństwo lub rodzice z dzieckiem

•Kredyt można otrzymać na mieszkanie z rynku pierwotnego i wtórnego oraz na zakup lub budowę domu, jego wykończenie, a także na zakup działki budowlanej.

•W programie nie ma limitu ceny za 1m2

•Jeśli kredyt udzielany jest w celu dokończenia rozpoczętej budowy domu, to suma wartości działki, wykonanych prac i kwoty kredytu max. 1 mln zł. Maksymalna kwota kredytu w takim przypadku jest niższa i wynosi 100 tys. zł dla singla i 150 tys. zł dla rodziny. To ograniczenie dotyczy jednak przypadku, gdy wartość wkładu własnego jest wyższa niż 200 000 zł

3.Dopłata

•W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2%. Oprocentowanie to zostanie powiększone o marżę i prowizję banku, jeśli będzie pobierana.

•Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku.

•Przez pierwszych 10 lat kredyt będzie spłacany w systemie rat malejących, natomiast po tym czasie w równych.

4.Jakie banki deklarują chęć uczestnictwa w programie od pierwszego dnia?

•PKO BP

•PEKAO SA

•ALIOR BANK

•SANTANDER BANK POLSKA

•BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI – BPS

•BANK OCHRONY ŚRODOWSKI – BOŚ

5. Czy mogę połączyć kredyt z programem Mieszkanie bez wkładu?

Tak, przewiduje się możliwość udzielenie kredytu z prawem dopłat również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny.

6. Co się stanie, gdy zakończy się 10-letni okres obniżonego oprocentowania? Czy moja rata nie wzrośnie wtedy kilkukrotnie?

Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że bank oceniając zdolność kredytową kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania, musi uwzględnić cały okres spłaty kredytu. Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy.

7. Czy będą limity udzielanych kredytów w ciągu roku?

Zakładamy, że w zależności od wysokości kwot dopłat, będziemy mogli finansować rocznie 30-40 tysięcy kredytów. Planowane wydatki pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Przewidujemy, że wyniosą one rocznie od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym roku będą już systematycznie spadać. Szacujemy, że zabezpieczy to potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do uzyskania dopłaty i posiadających zdolność kredytową.

8. Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również zalicza się do tego programu?

Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz kupnem nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

9. Jeżeli w przeszłości byłam właścicielką mieszkania, ale już je sprzedałam, to mogę skorzystać z programu?

Nie. Program jest przewidziany wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie (albo dom jednorodzinny) po raz pierwszy. Osoba, która miała wcześniej prawo własności do mieszkania lub domu, nie będzie mogła skorzystać z programu.

10. Czy obcokrajowiec będzie mógł skorzystać z programu?

Tak, jeżeli prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Polski.

11. Co może doprowadzić do przerwania wypłaty dopłat?

Standardowo dopłaty mają być wypłacane przez 10 lat. Wypłata kolejnych dopłat może jednak zostać wstrzymana wcześniej. Będzie to miało miejsce gdy:
– w okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu czy nabycia mieszkania, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego
– w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców)
– w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona
– w okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
– jeśli w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo dotyczące innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wyjątek – chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia;
– w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, chyba że:
a) jest w nim ono dalej prowadzone przez drugiego z kredytobiorców, albo
b) zaprzestanie to nastąpiło w związku wyłączeniem tego lokalu albo tego domu z użytkowania, z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy
– w okresie otrzymywania dopłat w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość
– w okresie otrzymywania dopłat stroną umowy bezpiecznego kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat
– w okresie otrzymywania dopłat dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, a spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub łącznie z wniesionym wkładem własnym kredytobiorcy nie
przekroczyła kwoty 200 000 zł.
– w okresie otrzymywania dopłat zmieniono oprocentowanie ze stałego na zmienne
– w okresie otrzymywania dopłat pozwoli zamieszkać w mieszkaniu/domu osobie, która jest drugim rodzicem wspólnego dziecka, a która posiadała już mieszkanie lub dom. To samo wykluczenie dotyczy osoby, która nie jest rodzicem, ale w ostatnich 12 miesiącach była członkiem gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

12. Kiedy trzeba zwrócić otrzymane dopłaty?

Taka konieczność istnieje, jeśli kredytobiorca został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%. Kwoty udzielonych dopłat do tego kredytu podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku wraz z odsetkami ustawowymi.

——————————————————————————————————————–

Jeśli masz dodatkowe pytania, już teraz nie czekaj, łap za telefon i umówi się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas.

kontakt: +48 796 840 412

mail: marcin.wadrzyk@plcg.pl

www.facebook.com/plcgkredytyhipoteczne

I PAMIĘTAJ: Z NAMI TO TAKIE PROSTE!!!

PLCG kredyty hipoteczne – gwarancja zadowolenia

0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość

Przepraszamy, nie jesteśmy teraz online. Zostaw wiadomość.

* Twoje imię i nazwisko
Telefon
* Email
* Treść wiadomości
Rozpocznij Chat

Potrzebujesz pomocy? Napisz do PLCG.

* Twoje imię i nazwisko
* Treść wiadomości
Jesteśmy online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?