Czy można dopisać kogoś do kredytu hipotecznego? Kiedy warto to zrobić?

Kredyt hipoteczny jest wbrew pozorom produktem bankowym wykazującym na wielu płaszczyznach sporą elastyczność. Dla przykładu – nic nie stoi na przeszkodzie, by takie zobowiązanie zaciągać i spłacać z dowolnie wybraną, dodatkową osobą. Dopisanie kogoś do kredytu na mieszkanie to stosunkowo często stosowane rozwiązanie. Warto jednak wiedzieć, że skorzystanie z takiej opcji wiąże się z innymi konsekwencjami w przypadku dodania kolejnego kredytobiorcy jeszcze przed formalnym udzieleniem pożyczki, a zupełnie odmiennie wygląda to, gdy dane zobowiązanie jest już spłacane.

Jak zostało już wspomniane – kredyt hipoteczny można zaciągać i spłacać z inną osobą. Co ważne – nie musi być to małżonek lub ktoś z rodziny. Tak naprawdę istnieje opcja wciągnięcia do kredytu kogokolwiek, kto oczywiście zostanie pozytywnie zweryfikowany przez bank. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda pokrótce procedura dopisania kogoś do kredytu na dwóch różnych etapach funkcjonowania tego produktu, tzn. podczas zaciągania pożyczki oraz już w trakcie jej udzielenia i spłacania rat przed kredytobiorcę.

Kredyt zaciągany z kimś

W przypadku dopisania kogoś do kredytu jeszcze na etapie starania się o tego rodzaju finansowanie na zakup mieszkania, sprawa wygląda dość prosto. Wystarczy bowiem dodać do wniosku informację o tym, z kim planuje się zaciągnąć zobowiązanie i w kolejnych latach je spłacać. Decyzję o wnioskowaniu o kredyt we większym gronie najlepiej podjąć możliwie najwcześniej. W ten sposób zaoszczędzi się na czasie. Jeśli bank przeanalizuje sytuację klienta starającego się  kredyt w pojedynkę, a następnie ponownie będzie musiał przyjrzeć się kandydaturze potencjalnego kredytobiorcy wspieranego przez jeszcze jedną osobę, to cały proces udzielenia pożyczki na zakup nieruchomości po prostu się wydłuży. Mimo to, na tym etapie dopinania formalności, dopisanie kogoś do kredytu hipotecznego nie jest wyjątkowo skomplikowane i nie wiąże się z dopełnieniem większych formalności.

Po co brać kredyt z kimś?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – potencjalni kredytobiorcy decydują się dopisać kogoś do kredytu, a w zasadzie do wniosku kredytowe, by zwiększyć swoją zdolność do zaciągnięcia takiej pożyczki. Działa to bowiem w ten sposób, że majątek kolejnego kredytobiorcy będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie zobowiązania finansowego na wypadek braku spłaty miesięcznych rat.

Sprawdź: Co sprawdza bank przed udzieleniem kredytu hipotecznego?

Oczywiście, każda osoba dopisana do wniosku, musi przejść przez szczegółową weryfikację banku. Aby więc branie kredytu z kimś miało sens, wszyscy potencjalni kredytobiorcy powinni wykazywać zdolność do zaciągania takiej pożyczki. Dopisanie do kredytu kogoś, kto aktualnie posiada zadłużenie, raczej zmniejszy ogólne szanse na otrzymanie finansowanie, a nie je zwiększy.

Warto jednocześnie sprawdzić, ile osób może jednocześnie zaciągać jeden kredyt w danym banku. W niektórych przypadkach limit wynosi dwóch kredytobiorców, czasem liczba ta jest większa. Wszystko zależy od indywidualnej polityki kredytodawcy.

Kredyt hipoteczny z kimś – co warto wiedzieć?

Dopisanie kogoś do kredytu na wstępnym etapie starania się o taką pożyczkę, zwiększa ogólną zdolność kredytową. Czy zatem osoby samotne nie mają większych szans na otrzymania pieniędzy na zakup mieszkania? Mają i mogą bez problemu wnioskować o kredyt bez wsparcia innych kredytobiorców. Wszystko bowiem zależy od finansowej sytuacji każdego potencjalnego klienta banku. Jeśli ktoś wykazuje spore zarobki, stabilne zatrudnienie oraz nie ma na swoim koncie żadnych problemów ze spłatą wcześniejszych pożyczek, to bank nie powinien widzieć przeciwskazań do przyznania takiemu klientowi finansowania na zakup nieruchomości.

Jest jeszcze jedna istotna kwestia dotycząca małżonków – jeśli para nie ma podpisanej rozdzielności majątkowej, to w takim trzeba wnioskować o kredyt wspólnie. Z finansowego punktu widzenia rozwiązanie to zwykle przedstawia się nawet korzystniej niż staranie się o pożyczkę przez tylko jedną osobę. Wyjątek stanowi jednak sytuacja, gdy rodzina (dodatkowo posiadająca dzieci) ma dochody tylko z jednego źródła i na dodatek nie należą one do najwyższych.

Dopisanie kogoś do kredytu hipotecznego już po udzieleniu pożyczki

Istnieje także możliwość dopisania kogoś do kredytu hipotecznego już w trakcie funkcjonowania tego produktu bankowego i po jego udzieleniu. Taki zabieg stosuje się przede wszystkim w celu prawnego i formalnego uregulowania różnych zmian, jakie następują np. w użytkowaniu zakupionej nieruchomości.

Ogólnie, dopisanie kogoś do kredytu hipotecznego nie wiąże się z uzyskaniem lepszych warunków kredytowania. W większości przypadków jest to formalność, prowadząca do uporządkowania statusu udzielonej pożyczki.

Dopisanie kogoś do istniejącego kredytu ma zazwyczaj miejsce, gdy dochodzi do dodania współwłaściciela nieruchomości. Z taką sytuacją mogą się chociażby spotkać nowożeńcy, gdy jedna osoba z pary kupiła już mieszkanie za pieniądze z kredytu jeszcze przed ślubem. Jeśli nieruchomość ma mieć dwóch właścicieli, wówczas w pierwszej kolejności należy dokonać notarialnego dopisku danej osoby. Proces ten musi opierać się na dokumencie wskazującym, że nowy właściciel faktycznie ma prawa do danej nieruchomości (np. na umowie kupna-sprzedaży lub umowie darowizny).

Wraz z notarialnym dopisaniem nowego właściciela do nieruchomości, należy udać się do banku i poinformować kredytodawcę do zaistniałej sytuacji. I znów, w zależności od indywidualnych uwarunkowań oraz polityki firmy – bank może wydać na to zgodę i w zasadzie na tym zakończy się cała procedura. Niewykluczone jednak, że firma udzielająca kredytu, będzie oczekiwać dopisania nowego właściciela do już udzielonego zobowiązania. W takiej sytuacji dojdzie do ponownej analizy zdolności dodawanego kredytobiorcy oraz przygotowanie aneksu do podpisanej wcześniej umowy. Oczywiście naliczone zostaną za to opłaty zgodne z obowiązującym w danym banku cennikiem.