Co może być wkładem własnym do kredytu hipotecznego?

Wniesienie tzw. wkładu własnego stanowi obecnie niezbędny do spełnienia warunek otrzymania kredytu hipotecznego. Najczęściej występuje on pod postacią określonej ilości gotówki, jaką musi już na etapie wnioskowania o pożyczkę dysponować klient. Co jeśli jednak nie posiada się takich pieniędzy? Niektóre banki zgadzają się na uznanie wkładu własnego w innej formie. Poniżej przedstawiamy kilka takich alternatyw.

Banki są zobowiązane wymagać od potencjalnych kredytobiorców wkładu własnego. Wszystko za sprawą Rekomendacji S wystosowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2017 r. W największym uproszczeniu, wkład własny jest swojego rodzaju zabezpieczeniem udzielanego kredytu. Z punktu widzenia kredytodawcy, wnoszona przez klienta na starcie określona suma pieniędzy ma zmniejszyć ryzyko inwestycyjne. Mówiąc wprost – dzięki takiemu rozwiązaniu bank chroni swój interes.


Wkład własny w formie gotówki

Wkład własny najczęściej występuje w formie gotówki. O tym, ile pieniędzy klient powinien posiadać jeszcze przed otrzymaniem kredytu hipotecznego, decyduje cena planowanej do nabycia nieruchomości oraz określona w ofercie wysokość opisywanego w tym tekście zabezpieczania. Aktualnie wynosi ona zwykle 20% wartości kupowanego mieszkania lub domu. Nie da się ukryć, że to bardzo wygórowany wymóg. Dla wielu osób uzbieranie takiej kwoty jest po prostu niemożliwe. Zdarzają się oferty z wkładem własnym wynoszącym 10-15%. W ich przypadku klienci muszą jednak liczyć się z obowiązkiem wykupu dodatkowego ubezpieczenia i otrzymania mniej korzystnych warunków kredytowania. Możliwe, że wkrótce uruchomiony zostanie rządowy program dopłat do wkładu własnego. Spekuluje się, że ma to być element tzw. „Nowego Ładu”, czyli specjalnego programu odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Co może być wkładem własnym? Inne mieszkanie

Potencjalny kredytobiorca może nie dysponować gotówką rzędu 20% wartości nieruchomości, jednak istnieje szansa, że posiada już własne mieszkanie. Czy w tej sytuacji może ono posłużyć jako zamiennik dla wkładu własnego w formie pieniędzy? Tak, przy czym trzeba pamiętać o kilku aspektach. Najważniejszą kwestią jest polityka danego banku. Zdarza się, że niektóre z nich nie godzą się na wkład własny w postaci innego mieszkania. Inne z kolei w pełni przyjmują takie zabezpieczenie bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów. Może być również tak, że bank uzna mieszkanie jako wkład własny do kredytu, ale tylko wtedy, gdy nieruchomość ta zostanie zadeklarowana jako przeznaczona na sprzedaż lub też jako element uzupełniający do wkładu pieniężnego. Kwestie te warto sprawdzić jeszcze przed złożeniem w danym banku wniosku kredytowego.

Co może być wkładem własnym? Działka budowlana

To rozwiązanie dotyczy najczęściej osób, które zaciągają kredyt hipoteczny na budowę domu. Działka budowlana może posłużyć jako obligatoryjny wkład własny. Wystarczy, by rzeczoznawca ocenił wartość gruntu i jeśli określona przez niego kwota zmieści się w granicach wymagań stawianych przez bank, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by teren, na którym ma stanąć dom, posłużył jako zabezpieczenie kredytu.

Inne formy wkładu własnego

Istnieje jeszcze kilka innych możliwości spełnienia wymogu wniesienia wkładu własnego. Jeśli nie posiada się określonej ilości gotówki, można ją zastąpić np.

  • środkami zebranymi na IKE lub IKZE,
  • zastaw na obligacjach lub papierach wartościowych,
  • zadatkiem dla sprzedającego.

Co jeśli nie ma się wkładu własnego?

Brak wkładu własnego w jakiejkolwiek formie to jedna z najczęstszych przyczyn otrzymania odmownej decyzji kredytowej. Jeśli nie spełnia się tego wymogu, warto pomyśleć, w jaki sposób poprawić swoją sytuację w oczach banku. Niestety, ale obecnie bez tego rodzaju zabezpieczenia nie ma możliwości otrzymania kredytu hipotecznego. Jedynym rozwiązaniem jest uzbieranie określonej kwoty lub wsparcie się jedną z powyżej zaprezentowanych alternatyw.