Kredyt na wkład własny – czy takie rozwiązanie jest możliwe?

Kredyt na wkład własny wydaje się na pierwszy rzut oka idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie posiadają odpowiednich oszczędności uprawniających ich do zaciągnięcia w banku wysokiej pożyczki na zakup domu lub mieszkania. Pomysł ten jest jednak idealny tylko z pozoru. Dlaczego? Co sprawia, że nie warto decydować się na kredyt na wkład własny?

Każdy, kto zaciągnął już kredyt hipoteczny lub przymierza się do wzięcia na swoje barki takiego zobowiązania finansowego, wie, że bez mitycznego wkładu własnego nie ma co liczyć na pieniężne wsparcie od banku. Dla wielu osób zgromadzenie odpowiedniej kwoty w gotówce jest wręcz największą przeszkodą do realizacji marzenia o własnym mieszkaniu. Brak wymaganych przez bank środków podsuwa dość naturalną myśl, że być może warto zaciągnąć na ten cel dodatkowy kredyt. Nie jest to jednak rozwiązanie dobre. Dlaczego? Wyjaśniamy poniżej.

Dlaczego bank wymaga od klientów wkładu własnego?

Na wstępie warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego banki wymagają od nas posiadania niemałej gotówki jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury kredytowej? Odpowiedź jest dość prosta – zobowiązują ich do tego przepisy, a konkretnie Rekomendacja S. W dużym uproszczeniu jest to dokument zawierający zbiór dobrych praktyk stosowanych przez banki z zakresu udzielania kredytów hipotecznych. Wszystko, co w Rekomendacji S zostało zawarte, ma przede wszystkim chronić interesy kredytobiorców, a jednocześnie zapewnić całkowitą bezpieczną działalność banków. Według Rekomendacji S klient musi posiadać wkład własny, którego wysokość obecnie wynosi 20 proc. (zdarzają się oferty kredytów z wymaganym 10-procentowym wkładem, jednak z reguły są drogie i mało opłacalne), gdyż to stanowi zabezpieczenie dla banku i zmniejsza ryzyko nieodzyskania pożyczonych pieniędzy. Mówić wprost – wkład własny ma być dla kredytodawcy jednym z sygnałów i gwarantów tego, że na transakcji z klientem bank nie będzie narażony na straty.

Skąd zatem wziąć pieniądze na wkład własny?

Najczęściej trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość i konsekwentnie gromadzić kapitał, który pozwoli na zaciągnięcie kredytu. Jeśli jednak potrzebujemy kupić mieszkanie najszybciej jak to możliwe, warto być może zwrócić się po pomoc do rodziny. Wkład własny nierzadko stanowią pieniądze otrzymane od rodziców w formie darowizny. Największym atutem tego rozwiązania jest fakt, że otrzymanie gotówki w ten sposób nie obliguje nas do zapłaty podatku.

Warto jednocześnie pamiętać, że wkładem własnym nie musi być tylko gotówka. Można się również wspomóc działką budowlaną, środkami zebranymi na IKE lub IKZE, zastawem na obligacjach czy papierach wartościowych itd. Temat ten szerzej przedstawiliśmy w artykule „Co może być wkładem własnym do kredytu hipotecznego?”.

O czym pamiętać?

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia procedury kredytowej, warto na wstępie ocenić swoją zdolność do zaciągania tego typu zobowiązań. Firma PLCG wspiera klientów w tym aspekcie. Pomagamy określić nie tylko to, czy dana osoba ma szanse na kredyt hipoteczny, ale też wskazujemy, na zakup jakich nieruchomości może sobie pozwolić. Co więcej, w przypadku wykazania braku zdolności, zwracamy uwagę na najbardziej newralgiczne elementy wymagające poprawy, w tym również na niewystarczający wkład własny. Jeśli potrzebujesz wsparcia profesjonalnego eksperta kredytowego, zapraszamy do kontatku: https://plcg.pl/kontakt/.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, by kredyt hipoteczny zaciągać według określonego planu i faktycznych możliwości finansowych. Często zaciągnięcie pożyczki z wymaganym wkładem rzędu 10 procent jest o wiele mniej opłacalne niż ten sam produkt, który obligował potencjalnego klienta do posiadania gotówki w wysokości 20 procent całego zobowiązania. Warto więc to wszystko dokładnie przeliczyć i przeanalizować przed podjęciem decyzji o ewentualnym kredycie.