Zawieszenie rat kredytu – czy jest możliwe? Jak dopełnić formalności?

Zawieszenie rat kredytu może okazać się bardzo pomocną alternatywą, gdy z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie w terminie spłacać zaciągniętego w banku zobowiązania. Jak z niej skorzystać? O jakich formalnościach pamiętać? Czy zawieszenie rat kredytu zawsze jest możliwe?

Sytuacje życiowe bywają różne. Nawet jeśli mamy pewność, że bez problemu spłacimy zaciągnięty kredyt gotówkowy, to nie znamy dnia ani godziny, kiedy przyjdzie nam mierzyć się z różnymi problemami mogącymi skutecznie utrudnić regulowanie w odpowiednim terminie zaciągniętego zobowiązania finansowego. Co w takiej sytuacji zrobić? Na pewno nie należy czekać z założonymi rękami. Pominięcie spłaty nawet jednej raty może być fatalne w skutkach. Próbując poprawić swoją sytuację materialną, należy jednocześnie zadbać o to, by nie rosło nasze zadłużenie względem banku. W takim przypadku najlepiej skontaktować się bezpośrednio z kredytodawcą i wspólnie znaleźć dogodne dla obu stron rozwiązanie. Jednym z nich może być zawieszenie rat kredytu.

Czym jest zawieszenie rat kredytu?

Zawieszenie rat kredytu to po prostu chwilowe odroczenie obowiązku spłaty pożyczki zaciągniętej w banku. Tego rodzaju opcja dotyczy zazwyczaj zarówno raty kapitałowej, jak i odsetkowej. Zawieszenie raty, nazywane także wakacjami kredytowymi, pozwala kredytobiorcy uporządkować swoją sytuację finansową, by w przyszłości nie miał problemów z regulowaniem w terminie kolejnych transz. Oczywiście zawieszenie jest ograniczone czasowo i do jego uruchomienia potrzeba spełnić kilka istotnych kryteriów.

Co trzeba zrobić, by zawiesić raty kredytu?

Każdy bank indywidualnie określa, jakie kryteria musi spełnić klient, by mógł skorzystać z opcji zawieszenia rat kredytu. Najczęściej spotykanymi warunkami są minimalny okres kredytowania oraz brak zaległości w spłacaniu wcześniejszych rat. W przypadku pierwszego wymienionego wymogu, banki są w stanie zawiesić raty kredytu, jeśli ten został zaciągnięty minimum 4-6 miesięcy wcześniej.

Jak zgłosić chęć zawieszenia raty kredytu?

Zawieszenie kredytu zawsze należy zgłosić w banku z odpowiednim wyprzedzeniem. Trzeba pamiętać, że nasze zgłoszenie może się procesować przez jakiś czas, dlatego najlepiej złożyć wnioskować na tyle wcześnie, by nie nastąpił termin spłaty kolejnej raty. Sam wniosek (sporządzony na piśmie) powinien zawierać dane kredytobiorcy, numer umowy kredytowej, pozostałą kwotę spłaty, propozycję okresu zawieszenia rat oraz własnoręczny podpis. Tak skonstruowany wniosek przekłada się następnie w siedzibie banku. Zwykle nie ma potrzeby motywowania chęci uzyskania przerwy w obowiązku spłaty rat. Taki wymóg stawiany jest przez kredytodawcę jedynie w skrajnych i indywidualnych przypadkach.

O czym warto pamiętać?

Zawieszenie rat kredytu najczęściej możliwie jest na okres maksymalnie kilku miesięcy. Odroczenie tego rodzaju nie oznacza oczywiście, że transze z tego czasu nie powinny być uregulowane. Zastosowanie wakacji kredytowych sprawia, że wydłuża się całościowy termin kredytowania. Trzeba mieć także na uwadze fakt, że bank z jakiegoś powodu może odmówić nam możliwości skorzystania z takiej opcji.