Oferty kredytów ze stałym oprocentowaniem. Które banki je oferują?

Z końcem czerwca mija czas, w którym polscy kredytodawcy muszą wprowadzić do swoich ofert kredyty z okresowo stałą stopą procentową. Na blisko trzy miesiące przed upływem tego terminu, pięć banków proponuje swoim klientom tego rodzaju pożyczki. Gdzie znajdziemy aktualnie kredyty ze stałym oprocentowaniem? Czy są one opłacalne?

Przypomnijmy, że w roku 2019 Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła propozycje zmian w tzw. Rekomendacji S. Tym razem do zbioru pożądanych praktyk banków w kontekście udzielanych kredytów, dodano regulację narzucającą kredytodawcom obowiązek wprowadzenia ofert pożyczek na zakup nieruchomości o przynajmniej okresowo stałym oprocentowaniu. Propozycja ta została przyjęta, a banki do końca czerwca br. zobligowane są do spełnienia tych wymogów.

Stałe oprocentowanie kredytu – główna zaleta

Z punktu widzenia klienta, może być to zmiana na korzyść. Kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu dają pewnego rodzaju pewność co do tego, ile wynosić będzie miesięczna rata spłaty zaciągniętego zobowiązania. Tu jednak należy podkreślić, że banki nie muszą wprowadzać do swoich ofert kredytów o niezmiennej stopie procentowej w całym okresie kredytowania. Minimalny okres tego rodzaju stabilizacji ma wynosić 5 lat. Po tym czasie oprocentowanie kredytu może ulegać już zmianie i reagować chociażby na wahania wskaźnika WIBOR.

Stałe oprocentowanie kredytów – które banki już zaktualizowały swoje oferty?

Na ten moment pięć banków wprowadziło do swojej oferty kredyty ze stałym oprocentowaniem. Są to: Bank Millenium, Bank Pekao, ING Bank Śląski, PKO BP/PKO Bank Hipoteczny, Santander Bank Polska. Stała stopa obowiązuje przesz pierwszych 5 lat kredytowania. Po tym okresie klient wciąż może korzystać z niezmiennego oprocentowania, bądź przejścia na zmienną stopę. Wyjątek stanowi jedynie oferta Banku Santander, w którym po upływie 5 lat kredytobiorca musi przejść na spłatę kredytu o zmiennym oprocentowaniu.

Czy to się opłaca?

Kredyt o stałym oprocentowaniu ma swoje wady i zalety. Z jednej strony, jego dużym atutem jest pewność co do wysokości miesięcznych rat. Te jednak z reguły są wyższe, niż ma to miejsce przy ofertach pożyczek o zmiennej stopie. Różnice będą wahać się w zależności od indywidualnej sytuacji każdego klienta. Przy kredycie na kwotę przekraczającą 400 tysięcy złotych, zaciągniętej na 30 lat, raty przy opcji o niezmiennym oprocentowaniu mogą być wyższe nawet o kilkaset złotych.

Czy zatem warto?

Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Sytuacja każdego klienta jest inna i dla jednego korzystniejsze będzie skorzystanie z nowych ofert, a dla drugiego nie. Pamiętajmy, że póki co stopy procentowe są na wyjątkowo niskim poziomie. Nie wiemy jednak, jak długo ten stan rzeczy potrwa. Według prognoz, nie należy spodziewać się wyraźnych zmian do końca 2022 roku. Z drugiej strony, po tym czasie oprocentowanie może szaleńczo wzrosnąć. Osoby posiadające kredyt o stałej stopie będą wówczas spać spokojnie, nie przejmując się, że miesięczne raty spłaty zobowiązania wobec banku staną się bardzo wysokie.