Kredyt hipoteczny z rodzicami – czy to dobre rozwiązanie?

Kredyt hipoteczny zaciągany z rodzicami może okazać się dobrym pomysłem, szczególnie w przypadku młodych klientów, którzy nie mogą pochwalić się dostateczną zdolnością kredytową. Trzeba jednak mieć świadomość, że takie rozwiązanie nie zawsze jest optymalne. Wiele zależy bowiem od dochodów wszystkich kredytobiorców. Nie bez znaczenia będzie również wiek rodziców. Warto pamiętać również, że bank w takim przypadku będzie wymagać dopełnienia większej liczby formalności. Kiedy kredyt hipoteczny z rodzicami się opłaca? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Kredyty hipoteczne są ostatnio o wiele trudniejsze do otrzymania niż miało to jeszcze miejsce dziesięć czy piętnaście lat temu. Banki w o wiele bardziej restrykcyjny sposób badają zdolności kredytowe potencjalnych klientów. To w dużym stopniu ogranicza możliwości osób młodych, o niższych dochodach i ze słabszą zdolnością kredytową. Pomysłem na zwiększenie szans na uzyskanie tego rodzaju finansowania jest wnioskowanie o pożyczkę wraz z rodzicami. Zanim jednak zdecyduje się na taki krok, warto poznać wady i zalety takiego rozwiązania.

Kredyt hipoteczny z rodzicami – jak wygląda to w praktyce?

Banki na ogół zezwalają na dołączanie do wniosków kredytowych dodatkowych osób. Co więcej, nie trzeba z nimi być nawet spokrewnionym. Nie ma więc żadnych formalnych przeszkód, by o kredyt na zakup mieszkania lub domu starać się wspólnie z rodzicami. Razem z nimi wnioskuje się wówczas o zobowiązanie finansowe o określonej wysokości.

W zależności od indywidualnej sytuacji finansowej wnioskodawców, bank może udzielić kredytu bez dodatkowych zabezpieczeń (tzn. jedynie na podstawie wniosku, wkładu własnego klienta i obligatoryjnych dla danej oferty opcji), bądź też będzie wymagać np. wykupienia ubezpieczenia domu lub mieszkania od zdarzeń losowych. Nierzadko zdarza się, że konieczne jest poręczenie kredytu hipotecznego. Co to oznacza? Zaciągając tego rodzaju pożyczkę w banku z rodzicami, będą oni pełnić rolę żyranta. Takie osoby są w oczach banku na tyle wiarygodne i godne zaufania, że bez względu na okoliczności, spłacą oni zaciągnięte zobowiązanie w terminie. Jeśli zatem główny kredytobiorca z jakiegoś powodu nie reguluje rat, wówczas kredytodawca zwróci się do poręczyciela i jego obciąży obowiązkiem spłaty.

W praktyce oznacza to zatem, że zaciągając kredyt z rodzicami, ryzykuje się utratą ich majątku. Mowa tu oczywiście o sytuacjach skrajnych, jednak warto zdawać sobie sprawę, z jakimi konsekwencjami wiąże się podjęcie takiego kroku.

Kiedy zaciągnięcie kredytu hipotecznego z rodzicami to dobry pomysł?

Kredyt hipoteczny z rodzicami ma sens, jeśli samodzielnie nie mamy szans na uzyskanie tego rodzaju finansowania, bądź też nie możemy liczyć na otrzymanie określonej kwoty pieniędzy. Tu jednak trzeba zaznaczyć, że dołączeni do wniosku kredytowego rodzice, będą także sprawdzani przez bank pod kątem wiarygodności i zdolności. Jeśli więc ich zarobki nie są wysokie, wówczas szanse na przyznanie kredytu nie wzrosną. Nie bez znaczenia może być również wiek seniorów. Bank niechętnie zdecyduje się na przyznanie tak dużej pożyczki poręczanej przez osoby starsze. Do tego należy dodać historię kredytową rodziców. Jeżeli mieli oni w przeszłości problemy ze spłatą innych zobowiązań, wówczas dopisanie ich do wniosku nie będzie dobrym pomysłem. W każdym innym przypadku takie rozwiązanie faktycznie może podnieść zdolność głównych wnioskodawców i pomóc im w uzyskaniu pieniędzy na wymarzone mieszkanie lub dom.

Kredyt hipoteczny z rodzicami – jak wnioskować?

Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny z rodzicami, należy wypełnić uzyskany w banku wniosek. Niezbędne jest zawarcie w nim informacji, z kim staramy się o tego rodzaju finansowanie. Ponadto, kredytodawca będzie wymagać przedłożenia dokumentów, które potwierdzą tożsamość każdej osoby zawartej we wniosku. Pamiętajmy, że współkredytobiorcy są traktowani przez bank solidarnie z głównym kredytobiorcą i tak samo jak on odpowiadają swoim majątkiem za spłatę całego zobowiązania.

Kredyt hipoteczny z rodzicami – jakie są korzyści?

Główną korzyścią zaciągnięcia kredytu z rodzicami jest fakt poprawienia swojej zdolności kredytowej. Takie rozwiązanie na pewno jest w stanie pomóc młodym klientom, którzy np. dopiero zaczęli rozwijać swoją karierę zawodową i nie mogą pochwalić się wysokimi dochodami. Warto wspomnieć, że zaciągnięcie pożyczki na zakup nieruchomości wraz z innymi osobami nie sprawia, że mają oni do niej prawo. Tego rodzaju kwestie regulowane są całkowicie oddzielne.

Kredyt hipoteczny z rodzicami – czego unikać?

Kredyt hipoteczny z rodzicami będzie złym pomysłem, jeśli dodatkowi kredytobiorcy mają długi, ich historia w BIK-u nie prezentuje się najlepiej, osiągają niskie dochody, są schorowani lub wiekowi. W takich przypadkach bank wręcz obniży wiarygodność głównego wnioskodawcy i uzna go za klienta niepewnego, któremu nie można powierzyć tak wysokiej pożyczki. Warto jednocześnie pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie, by starać się o kredyt hipoteczny z tylko jednym rodzicem.