Karencja spłaty kredytu – czym jest? Co warto o niej wiedzieć?

Karencja spłaty kredytu jest opcją, która może nas zainteresować w przypadku napotkania chwilowych problemów z terminowym uregulowaniem zaciągniętego w banku zobowiązania finansowego. Jednocześnie, z takiej możliwości najlepiej jest skorzystać tylko w określonych okolicznościach. W przeciwnym razie może ona niekorzystnie wpłynąć na całościowy koszt kredytu. Czym zatem jest karencja i kiedy najlepiej z niej skorzystać?

Osoby zaciągające kredyt zawsze optymistycznie wierzą, że uda im się spłacić całe zobowiązanie bez większych przeszkód. Niestety, w ciągu długiego okresu kredytowania mogą wystąpić różne życiowe okoliczności, które skutecznie utrudnią terminowe regulowanie jasno określonych rat. W takim przypadku warto skorzystać z opcji karencji spłaty kredytu.

Czym jest karencja spłaty kredytu?

Przed poznaniem definicji karencji spłaty kredytu, warto dokładnie poznać konstrukcję raty kredytowej. Ta składa się bowiem z dwóch elementów: części odsetkowej i części kapitałowej. Karencja spłaty kredytu jest niczym innym, jak tymczasowym zawieszeniem tej drugiej. Oznacza to, że nawet po wejściu w życiu tego typu opcji, kredytobiorca nadal zobowiązany jest do terminowego uregulowania odsetek. Karencja spłaty kredytu może być uruchomiona zarówno w przypadku kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych czy samochodowych.

Jak udzielana jest karencja?

Karencja spłaty kredytu udzielana jest przez bank na wniosek kredytobiorcy. Takie zgłoszenie jest rozpatrywane zwykle w ciągu 14 dni od jego dostarczenia. Nie istnieją uniwersalne warunki karencji – poszczególne banki dają swoim klientom możliwość skorzystania z tej opcji na różnych zasadach. Niektóre z instytucji oferują karencję sięgającą nawet 3 lat. Co istotne – zawieszenie obowiązku spłaty części kapitałowej nie jest jednoznaczne z umorzeniem ich uregulowania. Oznacza to, że klient będzie i tak musiał uiścić tę opłatę w przyszłości. Tu banki oferują zwykle wydłużenie okresu spłaty (wiąże się to z automatycznym zwiększeniem się liczby rat o okres zawieszenia) bez wzrostu wysokości rat lub podwyższenie miesięcznej opłaty za zaciągnięty kredyt przy jednoczesnym pozostaniu przy wcześniej określonej liczbie rat.

Czy karencja jest opłacalna?

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Istnieją takie okoliczności życiowe, w których zawieszenie obowiązku spłaty części kapitałowej wydaje się niezbędne. Uzyskany w ten sposób od banku czas należy spożytkować na uporządkowanie swoich spraw osobistych i zawodowych, by w przyszłości móc uregulować wszystkie należności wobec banku. Z karencji na pewno nie należy korzystać w sytuacji, gdy nie mamy problemów z płynnością finansową i wszystkie raty spłacamy w terminie. Trzeba mieć świadomość, że jest to rozwiązanie doraźne, żeby nie powiedzieć awaryjne i należy z niego korzystać tylko w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Karencja spłaty kredytu jest nie tylko zawieszeniem obowiązku spłaty części kredytu, ale też rozwiązaniem, które może uchronić kredytobiorcę przed innymi nieprzyjemnymi konsekwencjami. Opcja ta stanowi bowiem ochronę przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego, a na późniejszych etapach przed wszczęciem postępowania sądowego. Dzięki karencji nie zniszczymy też swojej historii kredytowej. Co prawda, bank może umieścić adnotacje o zawieszeniu w BIK, jednak ta informacja nie powinna być negatywnie odczytywana przez banki przy ocenie zdolności kredytowej w przyszłości. Gorzej, gdy po karencji nadal będziemy mieć problem ze spłatą kredytu. Wówczas nie tylko będziemy musieli uregulować zawieszoną część kapitałową, ale też prawdopodobnie wydłuży się okres kredytowania, a brak regularnych wpłat do banku zakończy się nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.