Co grozi za niespłacenie kredytu? Z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć?

Choć średnie zarobki Polaków rosną, to jednocześnie przybywa kredytobiorców, którzy nie regulują w terminie rat zaciągniętych zobowiązań finansowych. Mimo że za niespłacenie kredytu nie idzie się do więzienia, to niewywiązanie się z umowy zawartej z bankiem rodzi poważne konsekwencje. Jakie?

Warto zastanowić się, dlaczego kredytobiorcy nie spłacają zaciągniętych kredytów. Wbrew pozorom, nie robią tego na złość bankom lub w celu ich oszukania. Głównymi powodami opóźnień w regulowaniu rat są zwykle nagłe zdarzenia losowe, nieprzewidziane wydatki, utrata pracy itp. Bez względu na to, z jakiego względu nie jest się w stanie opłacać kolejnych rat zaciągniętej w banku pożyczki, należy zdawać sobie sprawę z konsekwencji, jakie trzeba będzie ponieść przez taką postawę.

Co grozi za niespłacenie kredytu – pierwsze próby kontaktu z klientem

Trzeba pamiętać, że na samym początku problemów ze spłatą kredytu, bank będzie starał się rozwiązać sprawę polubownie przez nawiązanie kontaktu z osobą zalegającą z ratami. Kredytodawca stara się dotrzeć do dłużnika wszelkimi możliwymi sposobami (telefon, sms, e-mail), przy czym jego działania nie mogą mieć znamion nękania. Zdarza się, że bank przedstawia konkretne rozwiązania problemu ze spłaceniem pożyczki. Najczęstszymi metodami załagodzenia tego rodzaju kryzysowej sytuacji jest:

  • propozycja tzw. wakacji kredytowych,
  • restrukturyzacja zadłużenia,
  • obniżenie rat przy jednoczesnym wydłużeniu okresu kredytowania,
  • konsolidacja kredytów.

Na pewno nie warto unikać kontaktu z bankiem. Możliwie najszybsze dogadanie się z kredytodawcą sprawi, że ewentualne konsekwencje nieterminowego regulowania rat będą najmniejsze. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że bankom zależy na tym, by klienci posiadający zobowiązania finansowe, mogli je regulować. Wpędzanie takich osób w długi nie sprawi, że firma udzielająca pożyczki na niej zarobi. Jeśli jednak kredytobiorca nie ma zamiaru porozumieć się z bankiem i unika wszelkich prób kontaktu, wdrażane zostają specjalne procedury.

Co grozi mi za niespłacanie kredytu? Pierwszy krok – windykacja

Jeśli bank nie jest w stanie polubownie porozumieć się z problematycznym klientem, a wszelkie próby kontaktu nie przynoszą żadnych efektów, sprawa trafia do windykacji. Kredytodawca może nawet sprzedać dług danej osobie firmie, która we własnym zakresie będzie próbować wyegzekwować spłatę pieniędzy. W tym przypadku osoba zalegająca ze spłatami kredytu może spotkać się z wzmożonymi próbami skontaktowania się z nią przez windykatora. Jak zostało już jednak wspomniane, takie działania nie mogą mieć znamion nękania. Choć firmy windykacyjne w Polsce nie mają najlepszej opinii, one również starają się (przynajmniej niektóre) znaleźć takie rozwiązanie, które będzie optymalne dla obu stron tej sytuacji.

Niespłacanie rat kredytu – komornik

Jeśli działania firmy windykacyjnej również nie przynoszą skutków, sprawa kierowana jest do sądu. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego w sprawie egzekucji długu, pracę rozpoczyna komornik sądowy, który swoimi sposobami próbuje odzyskać dług. W pierwszej kolejności zajmowana jest pensja osoby zadłużonej. W przypadku, gdy wynagrodzenie nie wystarcza na uregulowania zadłużenia, zajmowany jest pozostały majątek w postaci np. samochodu, wartościowego sprzętu itd.

Dalsze konsekwencje niespłacenia kredytu

Kłopoty osoby nieregulującej w terminie raty kredytu wcale nie kończą się na interwencji komorniczej. Przede wszystkim, sprawa zadłużenia zostanie odnotowana w np. w BIK, co sprawi, że taka osoba będzie miała ogromne problemy z zaciągnięciem kolejnych pożyczek tego rodzaju w przyszłości. Ponadto, przy niemożności spłaty pierwszego kredytu, jeszcze na etapie negocjowania z bankiem, wiele osób decyduje się na pożyczenie dodatkowych pieniędzy np. od firm pożyczkowych. Takie decyzje nie zawsze są opłacalne i nierzadko kończą się wpadnięciem w niebezpieczną spiralę zadłużenia.

Jak zminimalizować ryzyko wzięcia kredytu, którego nie będzie mogło się spłacić?

Decyzja o wzięciu kredytu musi być bardzo dobrze przemyślana. Zanim podpisze się umowę z bankiem, trzeba dokładne przeanalizować swoją sytuację finansową oraz stabilność zatrudnienia. Nie bez znaczenia jest też kwota, o jaką się wnioskuje. Im wyższy kredyt, tym zwiększa się ryzyko wystąpienia problemów z jego całkowitym spłaceniem.

Warto też zwrócić się po pomoc do doświadczonego eksperta kredytowego, który oceni szanse nie tylko na otrzymanie kredytu, ale też oszacuje, czy przy zadeklarowanej sytuacji finansowej, klient nie będzie mieć problemów ze spłatą pożyczki.