Informacja z BOŚ „500 plus” do zdolności kredytowej

Informujemy, że z dniem 5 lipca 2016 r. świadczenia z tytułu programu „500 plus” są uwzględniane w wyliczaniu kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, przy liczeniu zdolności kredytowej klientów.

Bezpłatne doradztwo kredytowe PLCG skontaktuj się z nami.